Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/208626/virtual/www/domains/rudaplus.cz/wp-content/plugins/woocommerce-jetpack/includes/class-wcj-shipping-by-products.php on line 126
Vše o nákupu | rudaplus.cz

 

Ochrana osobních údajů – GDPR

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů.

1. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje ?

Ludmila Rusňáková, Veslařská 169, 40331 Ústí nad Labem, IČO 692 98 599, DIČ 5457280862
Martin Pšenička, Veslařská 169, 40331 ústí nad Labem, IČO 692 98 581, DIČ 7106032901
jako členové společnosti RUDA plus.

2. Jak a proč jsou Vaše údaje zpracovávány ?

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění kupní smlouvy, která vyplývá z Vašich objednávek ústních, písemných či telefonických, dále k vedení obchodní agendy a zasílání informací o sortimentu a nabídek zboží.

Veškeré Vaše osobní údaje za výše uvedeným účelem zpracováváme na základě Vámi poskytnutých údajů.

3. Které údaje zpracováváme?

. Jméno a příjmení
. Adresa
. Název společnosti
. Adresa společnosti
. E- mail
. Telefon
. IČO
. DIČ

4. Jak chráníme Vaše osobní údaje

S Vašimi osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy. Vaše osobní údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni technických prostředků.

5. Komu dalšímu poskytujeme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracovává pro potřebu obchodních a finančních služeb
Ludmila Rusňáková, společnost RUDA plus
Martin Pšenička, společnost RUDA plus

6. Jaká práva máte k vašim osobním údajům
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
• právo na přístup k osobním údajům;
• právo na opravu;
• právo na výmaz („právo být zapomenut“);
• právo na omezení zpracování údajů;
• právo vznést námitku proti zpracování;
• právo na přenositelnost údajů;
• právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Svá práva můžete uplatnit písemným podáním doručeným správci na výše uvedenou adresu
pokud si přejete odvolat dříve uvedený souhlas se zasíláním našich obchodních sdělění pošlete na náš e- mail- info@rudaplus.com- zprávu se zněním: Nepřeji si zasílání obchodních sdělení.

Obchodní tým společnosti RUDA plus
Ludmila Rusňáková
Martin Pšenička

Náš kontakt 
PROVOZOVNA
Ludmila Rusňáková
Martin Pšenička
Veslařská 169
40331 Ústí nad Labem

IČO 69298599
DIČ CZ5457280862

mobil: 601539019 ; 602138308
e-mail: info@rudaplus.com

Otevírací doba:
Po – Pá 7:00 – 15:00

Obchodní podmínky

1. Zákazníkzník může přidávat zboží do virtuálního košíku tím, že klepne u vybraného zboží na tlačítko vložit do košíku. Před uložením zboží do košíku má zákazník možnost změnit množství.

2. Veškeré ceny uvedené v e-shopu jsou včetně DPH

3. Zboží, pokud je skladem, je standardně dodáváno do 5 pracovních dnů prostřednictvím České pošty s.p. službou OBCHODNÍ BALÍK, a to na adresu, kterou kupující uvede ve své objednávce. Tyto podmínky platí pro dodání do ČR. Zboží je možné si vyzvednout i osobně v naší provozovně na adrese:Veslařská 169, Ústí nad Labem-Neštěmice

-Poštovné a dobírečné činí 170,- Kč
-Při objednávce nad 1000,-poštovné 100kč
-Při objednávce nad 3600,- poštovné ZDARMA

4. Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Provozovatel internetového obchodu sdružení, RUDA plus, se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou uchovány výhradně za účelem dodání objednaných služeb a provedení souvisejících úkonů. 

5. U nákupu zboží, které je určeno na další prodej. ( po zaslání příslušného Ž.L. e-mailem, nebo poštou) vám bude poskytnuta sleva 10% z cen bez DPH. 

6. Reklamace
– Na veškeré zboží se vztahuje dvoletá záruka
– Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí (vlastnosti) zboží, jejiž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
– Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
– Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Vedoucí prodejny nebo jim pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnot lhůtu delší.